Vazba a tisk diplomových prací

Vazbu lze objenat dopředu.  Předem zhotovíme desky a po domluvě přijdete na svázání samotné práce, které pak trvá kolem 30-ti minut.

K tomu však potřebujeme informace co má být vytištěno na deskách, kolik vazeb a jakou barvu desek chcete a kolik máte přibližne stran samotné práce (+/- 30 stran). Tyto informace potřebujeme nejlépe mailem, osobně, nebo telefonicky.

Formát pro tisk práce v PDF.

 

Vazba je pevná - šitá. Klasické knihařské provedení.

 

 

KONTAKT

petr@knihar.eu

Tel.: 602 776 467

Vazba sbírek zákonů a knih

Kroniky - pamětní knihy